عملیات حرارتی

کتاب عملیات حرارتی دکتر گلعذار را می توان از وب سایت مهندسین مواد ایران که لینک وب سایت در ادامه آمده است دانلود نمود.

لینک وب سایت مهندسین مواد

لینک مستقیم دانلود کتاب عملیات حرارتی

/ 0 نظر / 36 بازدید